Dodaj ogłoszenie
Obowiązuje nowych użytkowników od: 15 grudnia, 2016

Obecnych użytkowników od: 1 stycznia, 2016


Polityka prywatności Gumtree

Podsumowanie i treść

Zakres i zgoda

Operatorem strony gumtree.pl („Serwis”) i administratorem danych jest Marktplaats B.V. („Gumtree”). Niniejsza Polityka prywatności opisuje:

• zbierane przez Gumtree dane osobowe i sposoby ich wykorzystania;
• okoliczności ujawniania informacji osobistych Użytkownika;

• sposoby przechowywania i ochrony danych.

Polityka prywatności ma zastosowanie do Serwisu oraz wszelkich aplikacji, usług i narzędzi (zbiorczo “Usługi”), które odwołują się do niniejszej polityki prywatności.

Korzystanie z Usług Gumtree lub założenie konta jest równoznaczne z akceptacją niniejszej Polityki prywatności oraz Zasad korzystania.

Więcej

Globalne standardy ochrony prywatności

Gumtree wchodzi w skład grupy eBay Classifieds należącej do eBay Inc. Grupa ta opracowała globalne standardy ochrony prywatności zwane Wiążącymi Regułami Korporacyjnymi (ang. Binding Corporate Rules, BCR). Określają one działania Gumtree na rzecz ochrony danych osobowych Użytkownika i przestrzegania swoich zobowiązań dotyczących każdego aspektu ochrony prywatności: zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wewnątrz grupy kapitałowej.

Więcej

Zbieranie informacji

Gumtree zbiera, przetwarza i przechowuje dane osobowe uzyskane od Użytkownika, z urządzeń (w tym urządzeń przenośnych) używanych przez niego podczas zakładania, aktualizowania i dodawania informacji do konta, korzystania z Usług, przekazywania informacji, uczestniczenia w dyskusjach społeczności, czatach lub prowadzenia z nami korespondencji dotyczącej naszych usług.

Więcej

Wykorzystywanie i przechowywanie danych

Gumtree korzysta z danych Użytkownika do: świadczenia i udoskonalania swoich Usług w zakresie obsługi klienta, kontaktowania się i oferowania Użytkownikowi treści i funkcji w serwisach Gumtree, prezentowania spersonalizowanych treści reklamowych i marketingowych, oraz wykrywania, badania i zapobiegania przypadków oszustw i innych nielegalnych działań.

Gumtree przechowuje dane osobowe powiązane z aktywnymi kontami tak długo, jak jest to niezbędne do prowadzenia naszej działalności. Ponadto, możemy przechowywać dane osobowe powiązane z zamkniętymi kontami, gdy wymagają tego przepisy prawa oraz w celu zapobiegania oszustwom, egzekwowania zaległych należności, rozwiązywania problemów, pomocy w dochodzeniach, egzekwowania określonych przez Gumtree Zasad korzystania oraz podejmowania innych czynności w ramach przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach.

Więcej

Możliwość wyboru

Użytkownik ma prawo wybrać, jak Gumtree korzysta z jego informacji osobistych w komunikacji z Nim.

Więcej

Dostęp do danych

Użytkownik ma prawo dostępu i poprawiania informacji, które chce udostępnić.

Więcej

Ujawnianie danych

Gumtree może ujawnić dane osobowe Użytkownika innym podmiotom z grupy kapitałowej lub osobom trzecim w celu świadczenia Usług, przestrzegania przepisów prawa, egzekwowania zasad Gumtree, prowadzenia działań reklamowych i marketingowych, a także wykrywania i badania przypadków oszustw i innych działań niezgodnych z prawem. Nie udostępniamy danych osobom trzecim do celów reklamowych i marketingowych bez wyraźnej zgody Użytkownika.

Więcej

Bezpieczeństwo danych

Gumtree stosuje zabezpieczenia techniczne i administracyjne w celu ochrony danych osobowych Użytkownika

Więcej

Ważne informacje

W tej części przedstawiono niektóre ważne informacje o korzystaniu z Usług Gumtree.

Więcej

Pytania i reklamacje

Wszelkie pytania lub reklamacje dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub praktyk Gumtree w zakresie ochrony prywatności należy zgłaszać na adres: eBay Inc, Attn: Legal - Global Privacy Office, 2065 Hamilton Avenue, San Jose, California 95125, USA lub za pośrednictwem Centrum prywatności eBay.

Więcej

Zakres i zgoda


Niniejsza Polityka prywatności opisuje:

• zbierane przez Gumtree dane osobowe i sposoby ich wykorzystania;
• okoliczności ujawniania danych Użytkownika;
• sposoby przechowywania i ochrony danych.

Polityka prywatności dotyczy Serwisu i wszelkich Usług, które odwołują się do niniejszej Polityki prywatności.

Korzystanie z Usług Gumtree lub założenie konta jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszej Polityki prywatności oraz Zasad korzystania.

Marktplaats B.V, Wibautstraat 224, 1097 DN Amsterdam, Holandia jest administratorem danych Użytkownika i odpowiada za zbieranie, ujawnianie, przechowywanie, zabezpieczanie i korzystanie z danych Użytkownika zgodnie z globalnymi standardami Gumtree w zakresie ochrony prywatności oraz przepisami prawa obowiązującymi w poszczególnych krajach. Administrator danych może przekazywać dane osobowe Użytkownika innym podmiotom w ramach naszej grupy kapitałowej zgodnie z opisem w tej Polityce prywatności. Podmioty te mogą przetwarzać i przechowywać dane osobowe Użytkownika na serwerach w Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych oraz naszych centrach przetwarzania danych w innych rejonach świata.

Czym są dane osobowe?

„Dane osobowe” to informacje, które mogą posłużyć do zidentyfikowania osoby, ponieważ są z nią bezpośrednio powiązane, jak też te, które można połączyć z innymi informacjami, które Gumtree ma lub może mieć. Do danych osobowych nie należą informacje anonimowe lub zagregowane, na podstawie których nie można zidentyfikować określonej osoby.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Gumtree może w dowolnym momencie wprowadzić zmiany w niniejszej Polityce prywatności przez opublikowanie w Serwisie zaktualizowanych warunków. Zaktualizowana Polityka prywatności wchodzi w życie automatycznie, po upływie 30 dni od jej opublikowania.

Powrót do podsumowania

Globalne standardy ochrony prywatności


Gumtree wchodzi w skład grupy eBay Classifieds należącej do eBay Inc. Grupa ta opracowała globalne standardy ochrony prywatności zwane Wiążącymi Regułami Korporacyjnymi (ang. Binding Corporate Rules, BCR). Standardy te określają działania Gumtree na rzecz ochrony danych Użytkownika oraz zobowiązania Gumtree dotyczące ochrony prywatności w ramach naszej grupy kapitałowej. Przyjęte przez Gumtree Wiążące Reguły Korporacyjne zostały zaakceptowane w wielu krajach Unii Europejskiej przez urzędy zajmujące się ochroną prywatności. Wszystkie podmioty wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej zarządzają danymi Użytkowników zgodnie ze standardami ochrony prywatności obowiązującymi w Unii Europejskiej. Więcej informacji na temat Wiążących Reguł Korporacyjnych oraz naszych globalnych standardów w zakresie ochrony prywatności można znaleźć w Centrum prywatności eBay.


Powrót do podsumowania

Zbieranie danych


Gumtree zbiera informacje podawane przez Użytkownika, gdy:

Użytkownik zakłada konto: zbierane informacje to: imię, nazwisko, adres, numery telefonów, adresy e-mail lub nazwy użytkownika (jeśli ma to zastosowanie)
Gumtree weryfikuje Użytkownika lub jego konto: mogą być zbierane i przetwarzane informacje (zgodnie z przepisami prawa) w celu weryfikacji Użytkownika, jego konta, lub otrzymanych danych
Użytkownik zawiera transakcje za pośrednictwem Usług Gumtree, np. gdy Użytkownik publikuje ogłoszenie lub odpowiada na nie, a także informacje podawane w trakcie realizacji transakcji i inne informacje powiązane z transakcjami. Ponadto Gumtree może zbierać informacje finansowe Użytkownika (w tym numery kart kredytowych lub rachunków bankowych), gdy Użytkownik kupuje od Gumtree usługi lub ma do uregulowania opłaty na rzecz Gumtree
Użytkownik wchodzi w interakcje ze społecznością Gumtree: np. przesyła formularze internetowe lub uczestniczy w dyskusjach i czatach społeczności
Użytkownik wykonuje operacje na koncie: np. aktualizuje lub dodaje informacje do konta, dodaje oferty do listy alertów i zapisuje wyszukiwania. Czasami użytkownicy mogą także podawać Gumtree informacje na temat swojego wieku, płci, zainteresowań i ulubionych treści
Użytkownik kontaktuje się z nami: np. za pośrednictwem formularza internetowego, czatu lub innego kanału komunikacji. Gumtree może nagrywać rozmowy z Użytkownikiem (pod warunkiem uprzedniego uzyskania jego zgody)

Dane zbierane przez Gumtree automatycznie obejmują:

informacje z urządzeń, których Użytkownik używa do interakcji z Gumtree lub Usługami Gumtree: numer urządzenia, niepowtarzalna nazwa użytkownika, typ urządzenia, identyfikator na potrzeby działań reklamowych oraz niepowtarzalny token urządzenia
informacje o lokalizacji Użytkownika: informacje o geolokalizacji
informacje o komputerze i połączeniu: statystyki wyświetleń stron, ruch z i do stron, odsyłające adresy URL, dane ogłoszeń, adres IP Użytkownika, historia przeglądania i dane rejestru sieci

Gumtree korzysta z plików cookies, sygnałów nawigacyjnych sieci i podobnych technologii do zbierania informacji takich jak:

• informacje o stronach wyświetlanych przez Użytkownika, klikanych łączach i innych działaniach podejmowanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług lub w ramach treści reklamowych i komunikacji elektronicznej Gumtree. Więcej informacji o technologiach oraz sposobach ich kontrolowania można znaleźć w informacjach dotyczących wykorzystywania przez Gumtree plików cookies, sygnałów nawigacyjnych sieci i podobnych technologii.

Dane zbierane przez Gumtree z innych źródeł:

informacje otrzymywane od osób trzecich: publicznie dostępne dane demograficzne, kontaktowe, informacje o zdolności kredytowej, również pochodzące od instytucji kredytowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego
informacje z sieci społecznościowych: gdy Użytkownik korzysta z takich stron do rejestracji, udostępniania informacji lub połączenia konta. Witryny te mogą automatycznie umożliwiać dostęp do niektórych informacji osobistych Użytkownika (np. o wyświetlanych treściach, polubionych materiałach, prezentowanych lub klikanych reklamach itp.) Jeśli Użytkownik umożliwi Gumtree dostęp do konta z filmami, Gumtree może udostępniać informacje o oglądanych przez niego filmach zewnętrznym sieciom społecznościowym lub pozyskiwać od nich takie informacje przez co najmniej dwa lata lub do momentu wycofania zgody przez Użytkownika. Użytkownik kontroluje dane, do których Gumtree ma dostęp, przez ustawienia prywatności w sieci społecznościowej oraz uprawnienia przyznawane podczas udzielania dostępu do materiałów. Przez udzielenie dostępu do informacji przechowywanych przez sieci społecznościowe Użytkownik zezwala Gumtree na zbieranie, wykorzystywanie i przechowywanie tych informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności
Informacje o Użytkowniku pochodzące od innych użytkowników. Jeśli inny użytkownik przekazuje Gumtree informacje o Użytkowniku, musi go z wyprzedzeniem powiadomić o tym fakcie, jak również o zasadach Gumtree dotyczących zbierania, wykorzystywania i przechowywania takich informacji. Ponadto przed podaniem Gumtree informacji, musi uzyskać na to wyraźną zgodę Użytkownika

Powrót do podsumowania

Wykorzystywanie i przechowywanie informacji


Gumtree korzysta z informacji osobistych Użytkownika do świadczenia, udoskonalania i personalizowania swoich Usług

Dane osobowe Użytkownika umożliwiają Gumtree:

• zapewnienie dostępu i korzystania z Usług, oraz dostępu do historii, wewnętrznych wiadomości i innych funkcji
• prezentowanie ofert i usługi zgodnie z preferencjami Użytkownika
• Zapewnienie Użytkownikowi ofert kredytowych i innych okazji w imieniu podmiotów wchodzących w skład naszej grupy kapitałowej i ich partnerów z branży usług finansowych. Należy pamiętać, że Gumtree nigdy nie udostępnia informacji finansowych Użytkowników bez ich wyraźnej zgody
• dostosowywanie, analizowanie i doskonalenie Usług
• zapewnienie innych, zamówionych przez Użytkownika usług zgodnie z zasadami dotyczącymi zbierania danych
• świadczenie usług odpowiednich dla danej lokalizacji (reklamy, wyniki wyszukiwania i innych spersonalizowane treści)

Gumtree wykorzystuje dane osobowe do kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawach dotyczących jego konta:

Gumtree może kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem sekcji Moje wiadomości na Gumtree, poczty elektronicznej, telefonu, SMS-ów lub poczty tradycyjnej:

• w sprawach dotyczących konta, rozwiązywania problemów, pobieranie opłat i należności lub uzyskiwania opinii przez ankiety, oraz związanych z obsługą klienta
• w konieczności egzekwowania przyjętych przez Gumtree Zasad korzystania oraz warunków wszelkich innych umów, jakie Gumtree może zawierać z Użytkownikiem

Gumtree korzysta z informacji osobistych Użytkownika do personalizowania prowadzonej komunikacji reklamowej i marketingowej:

• dostosowywania, analizy i udoskonalania reklam
• kontaktowania się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, SMS-ów lub poczty tradycyjnej w celu: oferowania zniżek i promocji, oraz informowania o Usługach Gumtree i podmiotów wchodzących w skład naszej grupy kapitałowej (o ile Użytkownik wyraził zgodę na taki kontakt). Może to się wiązać z naliczeniem opłat za wiadomości i transfer danych
• dostarczania ukierunkowanej komunikacji marketingowej, informacji o aktualizacjach usług i ofertach promocyjnych

Gumtree korzysta z informacji osobistych Użytkownika w celu zachowywania prawa:

• wykrywania, badania, ograniczania i zapobiegania przypadkom oszustw, naruszeń bezpieczeństwa, potencjalnie nielegalnych lub zabronionych działań
• egzekwowania postanowień Polityki prywatności, Zasad korzystania lub innych zasad

Przechowywanie danych:

W przypadku aktywnych kont Gumtree przechowuje dane osobowe użytkowników tak długo, jak jest to konieczne ze względów biznesowych. Możemy także przechowywać dane osobowe z zamkniętych kont w celu spełnienia wymogów prawa krajowego, zapobiegania oszustwom, ściągania należności, udzielania pomocy organom dochodzeniowym, egzekwowania naszych Zasad korzystania oraz podejmowania innych działań zgodnie z obowiązującym prawem krajowym. Niepotrzebne dane osobowe Użytkownika Gumtree bezpiecznie usuwa.

Powrót do podsumowania

Możliwość wyboru

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać od Gumtree komunikacji marketingowej, może anulować subskrypcję, klikając link w otrzymanej wiadomości e-mail. Zarejestrowani użytkownicy mogą także anulować subskrypcję w ustawieniach powiadamiania w swoim profilu.

Powrót do podsumowania

Dostęp do informacji

• Aby wyświetlić, sprawdzić i zmienić dane osobowe, należy zalogować się do konta. Jeśli dane osobowe są niedokładne lub ulegną zmianie, należy je niezwłocznie zaktualizować.
• Po opublikowaniu publicznego postu, Użytkownik może nie móc go zmienić ani usunąć. Na wniosek Użytkownika Gumtree zamknie konto i usunie jego dane osobowe tak szybko, jak to możliwe, w zależności od aktywności na koncie i przepisów prawa krajowego.
• Gumtree uznaje prawa Użytkownika w zakresie dostępu do informacji osobistych oraz ich poprawiania i usuwania. Zgodnie z ustawodawstwem krajowym Gumtree może nie udzielić dostępu do danych osobowych i odmówić ich modyfikacji lub usunięcia. W takim wypadku Gumtree powiadomi o przyczynach takiej decyzji. Aby skontaktować się z nami w sprawie dostępu do danych i dowiedzieć się czy obowiązują z tego tytułu opłaty, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.


Powrót do podsumowania

Ujawnianie danych

Ujawnianie danych podmiotom wchodzącym w skład naszej grupy kapitałowej, które mogą je wykorzystywać do celów:

• dostarczanie wspólnych treści i usług (jak rejestracja, realizacja transakcji i obsługa klienta)
• pomoc w wykrywaniu i zapobieganiu przypadków oszustw, działań niezgodnych z prawem, naruszeń przyjętych przez Gumtree Zasad korzystania, i zasad bezpieczeństwa danych
• prezentowanie spersonalizowanych treści reklamowych
• podejmowanie decyzji odnośnie produktów, serwisów, aplikacji, usług, narzędzi i komunikacji marketingowej. Podmioty należące do grupy nie będą wysyłać Użytkownikowi komunikacji marketingowej, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę


Udostępnianie informacji dostawcom usług i partnerskim instytucjom finansowym:

• wspieranie Usług Gumtree, przetwarzanie płatności i zapewnianie spersonalizowanych treści reklamowych
• pomoc w wykrywaniu, analizowaniu, ograniczaniu, badaniu oraz zapobieganiu przypadków potencjalnie nielegalnych działań, naruszeń Zasad korzystania i bezpieczeństwa, oszustw, a także pomoc w ściąganiu należności, realizacji programów partnerskich i lojalnościowych, oraz prowadzeniu innych działań biznesowych

Ujawnianie informacji organom wymiaru sprawiedliwości i innym podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia, w tym:

• organom ochrony porządku publicznego, agencjom rządowym i uprawnionym osobom trzecim w odpowiedzi na zweryfikowany wniosek w związku z dochodzeniem karnym, domniemaniem lub podejrzeniem nielegalnego działania, a także innego działania, które mogłoby narazić Gumtree lub któregoś Użytkownika Gumtree na odpowiedzialność prawną
• uczestnikom Programu Posiadaczy Praw Własności na podstawie umowy o zachowaniu poufności w zakresie, jaki Gumtree uzna za konieczny w związku z dochodzeniem dotyczącym oszustwa, naruszenia praw własności intelektualnej, piractwa lub innych działań niezgodnych z prawem
• agencjom i biurom kredytowym, zgodnie z upoważnieniami przysługującymi na mocy prawa krajowego
• osobom trzecim wszczynającym postępowanie prawne lub uczestniczącym w takim postępowaniu, o ile przedstawią wezwanie sądowe, orzeczenie sądu lub podobny dokument prawny
• innym osobom trzecim, zgodne z wymogami prawa, w celu egzekwowania obowiązujących na Gumtree Zasad korzystania, odpowiadania na skargi dotyczące naruszenia w ogłoszeniach lub treści praw osób trzecich, oraz w przypadku, gdy w dobrej wierze Gumtree uzna, że ujawnienie informacji jest konieczne w celu uniknięcia szkód dla zdrowia fizycznego, własności, strat finansowych lub w celu zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa


Zmiana własności

W przypadku fuzji lub sprzedaży Gumtree innej spółce, Gumtree może udostępnić takiej spółce informacje zgodnie z naszymi globalnymi standardami ochrony prywatności. Nowo powstały podmiot będzie musiał spełnić warunki niniejszej Polityki prywatności. W przypadku zamiaru zbierania, wykorzystywania, ujawniania lub przechowywania informacji osobistych w celach innych niż podane w Polityce prywatności Użytkownik zostanie z wyprzedzeniem poinformowany o planowanych zmianach przetwarzania jego danych.

Powrót do podsumowania

Bezpieczeństwo informacji

Gumtree stosuje zabezpieczenia techniczne i administracyjne w celu ochrony danych Użytkownika. Stosowane środki obejmują m.in. zapory sieciowe, szyfrowanie danych, fizyczna kontrola dostępu do centrów przetwarzania danych i systemy autoryzacji dostępu do informacji. Jeśli Użytkownik podejrzewa, że doszło do naruszenia na jego koncie, powinien skontaktować się z działem obsługi klienta.

Powrót do podsumowania

Ważne informacje

Dane logowania w sieciach społecznościowych

W przypadku korzystania z danych logowania w sieciach społecznościowych:

• Jeśli Użytkownik loguje się do konta w sieci społecznościowej przy użyciu tego samego adresu e-mail, który został wcześniej użyty do założenia konta w Usługach Gumtree, uzyska dostęp do swojego konta w Usługach Gumtree.
• Jeśli Użytkownik loguje się na koncie w sieci społecznościowej przy użyciu adresu e-mail, którego nie rozpoznają systemy Gumtree, nastąpi utworzenie nowego konta Użytkownika w naszych Usługach.

Do logowania się na konto Gumtree można używać danych logowania z sieci społecznościowej lub standardowych. Jeśli Użytkownik korzysta ze standardowych danych logowania, ale nie otrzymał jeszcze hasła (ponieważ zarejestrował się przez konto w sieci społecznościowej), musi uzyskać hasło przy użyciu procedury resetowania hasła.

W przypadku korzystania z danych logowania sieci społecznościowej, obowiązują zasady sieci społecznościowej dotyczące funkcji Nie wylogowuj mnie. Nie kontrolujemy tych zasad. Ze względów bezpieczeństwa Gumtree zaleca:

• nieużywanie danych logowania w sieciach społecznościowych w przypadku korzystania z Usług Gumtree z publicznie dostępnego lub współużytkowanego urządzenia
• więcej informacji o zasadach logowania i innych dostępnych opcjach można uzyskać na stronach sieci społecznościowych

Niechciane lub zawierające groźby wiadomości e-mail

Gumtree nie toleruje naruszania zasad korzystania z naszych Usług. Użytkownik nie może dodawać innych użytkowników do swojej listy mailingowej, telefonicznej lub SMS w celach komercyjnych, nawet jeśli osoby te są jego klientami, chyba że uzyska na to ich wyraźną zgodę. Wysyłanie niechcianych lub zawierających groźby wiadomości e-mail i SMS jest sprzeczne z przyjętymi przez Gumtree Zasadami korzystania. Aby zgłosić spam lub fałszywe wiadomości e-mail, należy skontaktować się z działem obsługi klienta.

Praktyki osób trzecich w zakresie ochrony prywatności

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko korzystania i ujawniania danych osobowych, które Gumtree otrzymuje od Użytkownika. Jeśli Użytkownik ujawni swoje dane osobom trzecim lub skorzysta z ich witryn, wówczas będą obowiązywać zasady prywatności przyjęte przez te osoby trzecie.

Gumtree nie może zagwarantować prywatności ani bezpieczeństwa informacji ujawnionych osobom trzecim. Przed udostępnieniem danych lub zawarciem transakcji z osobą trzecią zalecamy zapoznanie się z przyjętymi przez partnera zasadami prywatności i bezpieczeństwa, nawet jeśli partnerem jest sprzedawca lub kupujący zarejestrowany w serwisie Gumtree.

Powrót do podsumowania

Pytania i reklamacje

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub praktyk Gumtree w zakresie ochrony danych należy kierować do biura ds. prywatności (Global Privacy Office):

• korzystając z linku Kontakt z nami w Centrum prywatności eBay

• pisząc na adres eBay Inc, Attn: Legal - Global Privacy Office, 2065 Hamilton Avenue, San Jose, California 95125, USA.

Wszelkie reklamacje dotyczące prywatności należy kierować do biura ds. prywatności, pamiętając o wskazaniu serwisu, którego dotyczy reklamacja. Gumtree postara się szybko odpowiedzieć na takie pytania lub reklamacje. Jeśli udzielona przez Gumtree odpowiedź okaże się niesatysfakcjonująca, Użytkownik powinien skontaktować się z GIODO lub jego lokalnym odpowiednikiem.

Pozostałe pytania i reklamacje należy kierować do działu obsługi klienta.

Powrót do podsumowania