Aby zapewnić najwyższą jakość usług i wygodne korzystanie z serwisu, używamy informacji zapisanych w przeglądarce za pomocą plików cookies (pol.: ciasteczek). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. W każdej chwili możesz je zablokować korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Dodaj ogłoszenie

Syndyk sprzeda wierzytelności

Dodaj takie ogłoszenie!

SYNDYK MASY UPADŁOSCI

Agaty Jakubowicz


ogłasza sprzedaż z wolnej ręki

trzech wierzytelności przysługujące upadłej od osoby fizycznej – Grzegorza Hasiuka zam. 72 – 006 Mierzyn , ul. Milenijna, tj. :

  1. w kwocie 27.500,00 zł należności głównej plus odsetki i koszty procesu stwierdzona prawomocnym nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Koszalinie V Wydział Gospodarczy z dnia 23 lipca 2015r, sygn. akt V GNc 1601/15,

  2. w kwocie 25.000,00 zł należności głównej plus odsetki i koszty procesu stwierdzona prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Koszalinie V Wydział Gospodarczy z dnia 20 października 2015r, sygn. akt V GC 301/15,

  3. w kwocie 27.500,00 zł należności głównej plus odsetki i koszty procesu stwierdzona prawomocnym wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego w Koszalinie V Wydział Gospodarczy z dnia 22 października 2015r, sygn. akt V GC 439/15,

za cenę nie niższą niż 16.000,00 zł


  1. Warunki sprzedaży.

  1. Zaakceptowanie Regulaminu sprzedaży,

  2. Złożenie pisemnej oferty zgodnej z wymogami regulaminu w zaklejonej kopercie z napisem „ A. Jakubowicz – przetarg” w Biurze Syndyka : 78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 23/111 w terminie do dnia 30.05.2019r.

  3. Wadium.

Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłacenie przez oferenta wadium w wysokości 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Agaty Jakubowicz prowadzonym Santander Bank Polska S.A. o numerze

43 1090 2659 0000 0001 4242 6156


z dopiskiem „Wadium VII GUp 136/18 „of”.

Termin wpłaty wadium upływa w dniu 30.05.2019r.


  1. Informacje dodatkowe.

Komisyjne otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 03.06.2019r. w Biurze Syndyka.

Szczegółowych informacji odnośnie przedmiotu sprzedaży bądź Regulaminu sprzedaży można uzyskać pod nr tel. 602 46 40 10 bądź drogą e-mailową: syndyk_kolobrzeg@interia.pl


Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania sprzedaży bez podania przyczyn.