Podobne ogłoszenia, które mogą Cię zainteresować.
SÓL DROGOWA 1 t w Bigbagu z antyzbrylaczem  na magazynie! z Wrocław, zobacz zdjęcie
SÓL DROGOWA 1 t w Bigbagu z antyzbrylaczem na magazynie!
W naszej ofercie dostępna jest SÓL DROGOWA 1 tona w Bigbagu z antyzbrylaczem , 200t . Gołuchów na magazynie!!!Nasza firma prowadzi sprzedaż hurtową soli techniczna Sól DSTU 3583:2015, murowana, antyzbrylacz do 10g/t, mielenie 1, w miękkich pojemnikach MD - 1,0 z plastikową wkładką o masie 1000kgSól do zastosowań przemysłowych DSTU 4246: 2003, kamienna, najwyższej klasy, wielozadaniowa 3, z antyzbr ...
Pracownicy ze wschodu z Wrocław, zobacz zdjęcie
Pracownicy ze wschodu
OFERTA HANDLOWAZapraszamy do zapoznania się z ofertą Agencji Pracy RV POLSKA GROUP Sp. Z o.o. wpisaną pod numerem 21672 w rejestrze agencji zatrudnienia, NIP 899285970 5 KRS 77645 8, która podejmie się współpracy z firmami zainteresowanymi zatrudnieniem pracowników.Szukamy współpraca z pracodawcami!!!Oferujemy najkorzystniejsze warunki współpracy na rynku. Jesteśmy w stanie w krótkim czasie dostar ...
koncepcje architektoniczne / sprzedaż nieruchomości / rekonesans inwestycyjny z Wrocław, zobacz zdjęcie
koncepcje architektoniczne / sprzedaż nieruchomości / rekonesans inwestycyjny
PROFESJONALNA PREZENTACJA POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO Świadczymy usługi projektowe w zakresie opracowania szczegółowych analiz oraz koncepcji architektonicznych. Zapewniamy wsparcie przy rekonesansie inwestycyjnym, świadcząc usługi w zakresie przygotowania szczegółowej koncepcji zabudowy dla wybranej lokalizacji, uwzględniając uwarunkowania urbanistyczne, formalno-prawne oraz aktualne przepis ...
Oferta administracji kadr
CZYNNOŚCI ADMINISTROWANIA KADRAMI• prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji zatrudnienia (historia zatrudnienia, zestawienia urlopów, badań lekarskich, szkoleń BHP, kar porządkowych itp.)• prowadzenie rejestrów zwolnień lekarskich, urlopów wypoczynkowych i innych nieobecności• bieżąca obsługa pracowników – wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wymaganych przez instytucje ...
Spedycja,praca, bus do 3,5 tony DMC, współpraca z Wrocław, zobacz zdjęcie
Spedycja,praca, bus do 3,5 tony DMC, współpraca
Witam.Zapraszamy do współpracy osoby posiadające BUSa plandekę o DMC 3,5 tony.Oferujemy :0,38-0,40 Euro za km (średnio w rozrachunku trzytygodniowym). Stawka uzależniona jest od długości trasy.Ładunki dostosowane do rzeczywistej ładowności auta.Czas dostosowany do warunków na drodze.Trasy głównie po DE.Skonto :1 dzień - 7% w dniu otrzymania dokumentów przewozowych10 dni - 5%20 dni - 3%Dokumenty w ...
Licencja spedycyjna z Wrocław, zobacz zdjęcie
Licencja spedycyjna
LICENCJA SPEDYCYJNA ( TRANSPORT DROGOWY W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOŹIE RZECZY - ZABEZPIECZENIE WYSOKOŚCI 50 000 EUROAby rozpocząć działalność spedycyjną i uzyskać licencję na wykonywanie zawodu, każdy przedsiębiorca powinien posiadać:1. Certyfikat kompetencji zawodowych 2. Wymagane ustawą zabezpieczenie wysokości 50 000 euro- pomożemy Ci w sprawnym załatwieniu wszelkich formalności- pomoże ...
Wykonam tłumaczenie z/na Polskie-Ukraiński-Rosyjski
Doświadczony koordynator pracowników z zagranicy wykona pisemne tłumaczenie z Polskiego na Ukraiński lub Rosyjski takich dokumentów jak:- Instrukcji BHP- Instrukcji stanowiskowe- Instrukcji dotyczące procesów produkcyjnych - Instrukcji obsługi maszyn i inne dokumenty które mogą być przydatne we wdrażaniu pracowników z zagranicy w Państwa firmie. Także jest możliwość wykonania dubbingu lub napisów ...
Więcej ogłoszeń

Syndyk sprzeda wierzytelność 

Dodaj takie ogłoszenie!
  • Data dodania11/07/2019
Syndyk masy upadłości Wojciecha Zachary jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza sprzedaż wchodzącej w skład masy upadłości wierzytelności.

Warunki sprzedaży:
1. Przedmiotem sprzedaży jest objęta masą upadłości wierzytelność upadłego stwierdzona nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu Wydział XIV Cywilny z dnia 30 grudnia 2009 r., sygn. akt XIV Nc 1293/09, opatrzonym klauzulą wykonalności na rzecz następcy prawnego z dnia 25 października 2018 r., w kwocie należności głównej 17.000,00 zł (według stanu na dzień 10 lipca 2019 r.), wraz ze wszystkimi związanymi z nią prawami, opisana szczegółowo w załączniku do Regulaminu sprzedaży pn. "Opis sprzedawanej wierzytelności", który to załącznik będzie udostępniany osobom zainteresowanym w kancelarii syndyka mieszczącej się we Wrocławiu przy ul. Św. Mikołaja 59-60/7 oraz drogą elektroniczną - w przypadku zgłoszenia chęci jego otrzymania pod adresem e-mail: kancelaria@milek.com.pl.
2. Wierzytelność, o której mowa w pkt 1 powyżej, podlega sprzedaży za cenę nie niższą niż 400,00 zł (słownie: czterysta złotych).
3. Sprzedaż odbywa się w drodze nieograniczonego pisemnego przetargu ofertowego. Wyklucza się możliwość złożenia oferty za pomocą poczty elektronicznej.
4. Pisemne oferty zawierające oświadczenia i dokumenty określone w regulaminie sprzedaży należy składać w kancelarii syndyka we Wrocławiu (50-127), przy ul. Św. Mikołaja 59-60/7, do dnia 31 lipca 2019 r., do godz. 12:00, z dopiskiem: "oferta ns wierzytelność Zachara"; rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 31 lipca 2019 r., o godz. 12:30, w kancelarii syndyka.
5. W przypadku wpłynięcia kilku ofert wiążąca pozostaje oferta zawierająca najwyższą cenę; syndyk może jednak - w celu sprzedaży przedmiotu przetargu za jak najkorzystniejszą cenę - zarządzić dodatkowy przetarg ustny (licytację); w dodatkowym przetargu ustnym ceną wywoławczą będzie najwyższa cena z ofert pisemnych, a uczestnikami przetargu będą osoby, które złożyły oferty pisemne i które stawiły się w dacie otwarcia ofert osobiście lub przez pełnomocników; dodatkowa ustna licytacja odbywa się w dniu rozpoznania ofert.
6. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny oraz prawo do swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaoferują tę samą cenę.

Szczegółowe warunki sprzedaży i wymagania co do oferty są zawarte w regulaminie sprzedaży, który dostępny jest w lokalu Kancelarii i na stronie www.syndyk-milek.pl. Informacje o przedmiocie i zasadach sprzedaży można także uzyskać pod nr tel. 71 783 99 38 i pod adresem e-mail: kancelaria@milek.com.pl.