Aby zapewnić najwyższą jakość usług i wygodne korzystanie z serwisu, używamy informacji zapisanych w przeglądarce za pomocą plików cookies (pol.: ciasteczek). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. W każdej chwili możesz je zablokować korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Dodaj ogłoszenie

Przetarg na sprzedaż ruchomości International Deco Logistics Sp. z o.o. w upadłości

185 zł
Dodaj takie ogłoszenie!

  1. Mienie znajduje się w Borku Strzelińskim przy ul. Nowowiejskiej 1 i obejmuje pakiety szczegółowo opisane w załącznikach do Regulaminu przetargu.
  2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty na warunkach określonych w Regulaminie Przetargu oraz wpłata wadium w wysokości stanowiącej 10% wartości oszacowania mienia, którego dotyczy oferta, na rachunek w Santander Bank Polska S.A. nr konta 04 1090 2398 0000 0001 3707 8067, w terminie do dnia 23 kwietnia 2019r.
  3. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać pod nr tel. 71 349-34-43, na stronie ardobiejewska.pl oraz w biurze Syndyka we Wrocławiu przy ul. Trzemeskiej 6/7 w godz. od 11:00 do 15:00.
  4. Oferty pisemne składać należy w zamkniętych kopertach na adres: Syndyk Masy Upadłości International Deco Logistics Sp. z o.o. w upadłości, ul. Trzemeska 6/7, 53-679 Wrocław, z adnotacją „Przetarg”, do dnia 23 kwietnia 2019r. (data wpływu oferty do biura Syndyka)
  5. Oferty, które wpłyną do Biura Syndyka po 23 kwietnia 2019r. nie będą rozpatrywane.
  6. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione statutowo do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
  7. Oferta składana na ruchomości z pakietu Ruchomości luźne powinna zawierać informacje według niżej wymienionego wzoru: Lp. oferty / Lp. wskazana w pakiecie / Nr spisu / nazwa ruchomości / ilość / Kwota oszacowania netto / Oferowana kwota netto / SUMA Oferty dotyczące pakietu Ruchomości luźne złożone w inny sposób nie będą rozpatrywane.
  8. Mienie będące przedmiotem przetargu, można oglądać w miejscu jego składowania tj. w Borku Strzelińskim przy ul. Nowowiejskiej 1, w godz. od 11:00 do 14:00 po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.
  9. Syndyk zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Popularne