Podobne ogłoszenia, które mogą Cię zainteresować.
Działka Warszawa Wilanów 1200m2 (nr: GS-407-12) z Wilanów, zobacz zdjęcie
Działka Warszawa Wilanów 1200m2 (nr: GS-407-12)
840 000 zł
Jest aktualny plan zagospodarowania przestrzennego. Obszar MU3- zabudowa mieszkaniowo-usługowa. Wszystkie media miejskie. Powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 60%. Nieprzekraczalna wysokość zabudowy mieszkaniowej wynosi 12m, tj. 3 kondygnacje:parter, piętro i poddasze. Dopuszcza się wyłącznie dachy spadziste kalenicowe, minimalny kąt nachylenia 40%. W okolicy nowe ni ...
Piękna działka budowlana w Wilanowie z Wilanów, zobacz zdjęcie
Piękna działka budowlana w Wilanowie
3 042 600 zł
Działka o pow. 5071 + 123 m2 (droga wewnętrzna) łącznie 5194 m2 przy ul. Sytej w Wilanowie. Nieruchomość ma kształt prostokątny (ok. 90 x 60 m) i jest położona w drugiej linii zabudowy od ul. Sytej ok. 35 m, węższy bok 60 m. jest położony równolegle do ul. Sytej. Dojazd drogą wewnętrzną o szerokości ok. 6 m. lub drogą gminną (położona wzdłuż działki o szerokości ok. 4 m.) ...
Działka Warszawa Wilanów 428m2 (nr: 23324) z Wilanów, zobacz zdjęcie
Działka Warszawa Wilanów 428m2 (nr: 23324)
796 000 zł
Do sprzedaży działka budowlana Wilanów Niski. Znakomita lokalizacja. Cicha spokojna uliczka. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach: szerokość ok 18 m, długość-ok.24m. Do ulicy przylega krótszy bok . Wjazd na działkę od wschodniej strony. Media: energia, woda miejska, kanalizacja miejska, gazociąg. Nieruchomość położona na obszarze oznaczonym w obowią ...
Działka Warszawa Wilanów 1200m2 (nr: 417979) z Wilanów, zobacz zdjęcie
Działka Warszawa Wilanów 1200m2 (nr: 417979)
839 000 zł
Działka budowlana o powierzchni 1200m2. 30% powierzchni zabudowy o aktualny plan zagospodarowania przestrzennego : obszar MU-3 mieszkaniowo-usługowa, przeznaczenie podstawowe zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, jedno lub dwulokalowa ( działka 1200m bez prawa wtórnego podziału działki ), Przeznaczenie uzupełniające zabudowa usługowa o funkcjach lokalnych nieuciążliwych. Dopus ...
Działka Warszawa Wilanów 20000m2 (nr: 77160) z Wilanów, zobacz zdjęcie
Działka Warszawa Wilanów 20000m2 (nr: 77160)
15 000 000 zł
Działka budowlana w Wilanowie - Zawady o powierzchni ponad 2 ha, usytuowaną u zbiegu 3 ulic gminnych. Działka jest w kształcie ładnego trapezu i z każdej strony posiada bezpośredni dostęp z asfaltowej ulicy publicznej. Na terenie jest uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego MU-3, który daje możliwość budowy mieszkaniowej i usługowej. Plan dopuszcza zabudowę wolno stojącą 1 lub 2 l ...
Działka Warszawa Wilanów 1705m2 (nr: 478229) z Wilanów, zobacz zdjęcie
Działka Warszawa Wilanów 1705m2 (nr: 478229)
669 000 zł
DZIAŁKA INWESTYCYJNA*WARSZAWA SIEKIERKI!!! Do sprzedania działka o pow.1705 m2 położona na Augustówce w Wilanowie. Plan Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje w tym rejonie zabudowę pod biura, usługi, sport, obiekty turystyki oraz magazyny. Przewidywana gęstość zabudowy - 0,6, wysokość zabudowy - 12 m, zabudowa 20-25%. Działka niezabudowana , mało zalesiona ze starymi drze ...
Wilanów | 1300 zł/m2 |11,707 m2 z Wilanów, zobacz zdjęcie
Wilanów | 1300 zł/m2 |11,707 m2
15 219 000 zł
Szereg działek budowlanych na Błoniach Wilanowskich. Mają dostęp do drogi (utwardzona kostką brukową). Urokliwe miejsce, z trzech stron działkę okalają drzewa. Do zakupu możliwy grunt o pow. 11.707 m2 (na mapce ograniczony kol. czerwonym) lub cały teren o pow. 24 088 m2. ZAPISY MPZP P ZABUDOWY 25% P ZIELENI 70%H - 10M / 2 KONDYGNACJE PLUS PODDASZE INTENSYWNOŚĆ 0.5 ( POW CAŁK ...
Więcej ogłoszeń

Działka Warszawa Wilanów 2689m2 (nr: HH-GS-545236) 

5 500 000 zł
Dodaj takie ogłoszenie!
  • Data dodania15/01/2020
  • Lokalizacja
  • Na sprzedaż przezAgencja
****Firma Hampton Home ma przyjemność zaprezentować wyjątkową nieruchomość na Wilanowie***** Wyjątkowa działka budowlana w Powsinku przy Jeziorze Powsinkowskim za Pałacem Króla Jana III w Wilanowie. Doskonała lokalizacja, która gwarantuje ciszę i spokój. To miejsce dla koneserów sielskiego wypoczynku przy jednoczesnej bliskości miasta. Wg Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka znajduje się na terenie o przewadze zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej. Można wybudować hotel. pow. 2689 m2 pum 1428m2 MPZP MU1 - Powsinek ZABUDOWA JEDNORODZINNA WOLNOSTOJĄCA Art. 7. 1. Na terenach mieszkaniowo - usługowych MU wyznacza się podstrefę MU1 ekspozycji widokowej. 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację: 1) nieuciążliwych: usług i rzemiosła usługowego, 2) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 3) dróg dojazdowych, parkingów i garaży niezbędnych do obsługi obszaru, 4) warunkiem dopuszczenia jest nie większy niż 35% udział zabudowy usługowej w dopuszczalnym wykorzystaniu terenu poszczególnych działek na cele inwestycyjne, biorąc pod uwagę wymóg ust. 3 pkt. 4 i 5. 3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania: 1) istniejąca zabudowa mieszkaniowa może podlegać wymianie, rozbudowie i przebudowie wyłącznie wg zasad ustalonych w planie, 2) obowiązującą formą zabudowy jest zabudowa jednorodzinna wolno stojąca: dopuszcza się na działce 1 budynek o dwóch mieszkaniach, 3) wielkość nowoutworzonej działki powinna wynosić min. 1000 m2 , a szerokość działki nie może być mniejsza niż 22m, 4) powierzchnia biologicznie czynna działki nie powinna być mniejsza niż 70% liczone w poziomie terenu, 5) nieprzekraczalna wysokość zabudowy wzdłuż ulicy powinna wynosić 2,5 kondygnacje naziemne (2 kondygnacje + poddasze użytkowe) z możliwością podpiwniczenia o wysokości do 0,7m nad poziom terenu, dachy powinny mieć spadek 300 -600, wysokość kalenicy nie może być wyższa niż 11-12m, 6) nieprzekraczalna wysokość zabudowy wzdłuż ulicy w drugim szeregu (od strony jeziora) powinna wynosić 1,5 kondygnacji naziemnej (1 kondygnacja + poddasze użytkowe) z możliwością podpiwniczenia; kształt bryły budynku horyzontalny, kalenica równoległa do linii brzegu jeziora, dopuszcza się wyłącznie dachy dwuspadowe o spadku ok. 450 , 7) ustala się adaptację istniejących dojazdów do działek oraz ew. wydzielanie dojazdu z parcelowanej działki wyłącznie od strony ul. Europejskiej; prywatne drogi dojazdowe powinny spełniać wymogi przepisów szczególnych, ustala się stopniowe wycofywanie funkcji rolniczej z terenu osiedla, w okresie przejściowym dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania działek zabudowy siedliskowej, 9) wyznacza się ciąg pieszy do plaży, doprowadzający do jeziora na przedłużeniu ul. Uprawnej, 10) ogrodzenia od strony ulic i ciągów pieszych powinny spełniać następujące warunki: a) maksymalna wysokość ogrodzenia nie może przekraczać 2m od poziomu powierzchni terenu, b) ogrodzenie należy lokalizować w linii rozgraniczającej ulicy, działki, przy dopuszczalnym wycofaniu bramy w głąb działki ok. 1m, c) ogrodzenie powinno być min. 50% ażuru, co najmniej powyżej 0,6m od poziomu terenu, od strony jeziora obsadzone zielenią, 11) plan określa zasady rozmieszczania reklam: a) wyklucza rozmieszczenie reklam w liniach rozgraniczających ulic, b) dopuszcza lokalizację reklam w formie słupów reklamowych o wysokości nie większej niż 4m i średnicy nie większej niż 1,5m oraz w formie tablic, neonów, ekranów o

Oferta opublikowana przez program Trimo