Działka Przemysłowa Prudnik powierzchnia 22402m2 

1 343 895 zł
Dodaj takie ogłoszenie!
  • Data dodania14/10/2020
  • Lokalizacja
  • Na sprzedaż przezAgencja
Działka Przemysłowa Prudnik powierzchnia 22402m2 Do sprzedania działki usługowo przemysłowe zlokalizowane w Prudniku Powierzchnia łączna działek : 22402m2 Cena 1 344000,00zł Adres Nieruchomości ul. Przemysłowa 48-200 Prudnik 5020\"09.3\"N 1734\"16.5\"E 50.335921, 17.571246 Zrób sobie wirtualny spacer: https://share.spotbrowser.com/284df686-9f34-4579-8953-52f52f6f8bf2-2814?lang=pl? Link do filmu na YouTube : https://youtu.be/6webFMgpI94 Działka położona w bezpośredniej bliskości ronda na ul. Nyskiej w Prudniku, pomiędzy ul. Nyską i Prężyńską bezpośrednio przy DK 41 prowadzącej z Nysy do Trzebiny o dalej do Czech Działki przy ul. Przemysłowej posiadają dwa wjazdy od ul. Nyskiej oraz Prężyńskiej przy której obecnie powstają inwestycje związane z rozwojem Podstrefie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Doskonała lokalizacja pod działalność usługowo przemysłową, z racji położenia bezpośrednio przy Podstrefie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, działki nadają się praktycznie pod każdą działalność gospodarczą, którą jest ujęta na Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego symbolem C21UP,S UP Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika teren jest ujęty na planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: C21UP,S UP - tereny obiektów i urządzeń wytwórczości usługowej, przemysłowej i związanej infrastruktury technicznej. Dopuszczalna lokalizacja handlu w tym hurtowego, zaplecz administracyjno - technicznych, socjalnych i szkoleniowych oraz zieleni urządzonej (w tym zieleni izolacyjnej). Ustala się następujące warunki ich zabudowy i zagospodarowania: a) architektura zabudowy współczesna; wysokość zabudowy do 12,0 m mierząc najwyżej położonych podstawowych elementów budynku (kalenica, szczyty i krawędzie ścian zewnętrznych itp.), zaleca się dachy płaskie z wewnętrznym systemem odprowadzania wód opadowych, b) wyklucza się inwestycje zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których jest wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko; c) dopuszcza się inwestycje zaliczone do przedsięwzięć, dla których może być wymagane sporządzenie stosownego raportu; inwestycje te podlegają postępowaniu w sprawie ocen oddziaływania na środowisko, które winny określić przedsięwzięcia techniczne eliminujące lub ograniczające oddziaływanie na środowisko do wartości normowych, d) nieprzekraczalne linie zabudowy przyjąć zgodnie z rysunkiem planu, e) kolorystyka - pokrycie dachu w kolorach: szarym lub czerwonym; ściany - kolory pełne o ograniczonej ilości, dostosowane do wymogów kolorów firmowych użytkownika; drewniane elementy ścian i konstrukcji w kolorze naturalnym lub ciemnobrązowym; kamienne elementy w kolorach naturalnych, f) zagospodarowanie terenu winno uwzględnić parking dla korzystających z usług i dla pracowników; powierzchnia parkingu nie może zajmować mniej niż 5% powierzchni terenu, g) dopuszczalna realizacja ogrodzeń o pełnym wypełnieniu i o wysokości do 2,0 m, h) część zabudowana działki inwestycyjnej nie może przekroczyć 80%, a zieleń urządzona stanowić winna od 10 do 15 % jej ogólnej powierzchni, i) docelowo teren przewidziany do uzbrojenia w sieć elektroenergetyczną kablową N/N i SN, sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjną i gazową, j) gospodarkę cieplną prowadzić w oparciu o niskoemisyjne źródła ciepła, k) gospodarkę ściekami przemysłowymi i bytowo-gospodarczymi prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, minimalizując ich ilość i zapewniając zachowanie norm jakości wód, l) wody deszczowe odprowadzić po ich podczyszczeniu do kanalizacji deszczowej, a w przypadku braku możliwości takiego odprowadzenia stosować wewnętrzne systemy ich gromadzenia zapewniające zgodność stanu gospodarki ściekowej z przepisami szczególnymi, m) dopuszcza się prowadzenie ha...

Ogłoszenie dodane za pomocą Trimo.pro
Klikając "Wyślij", wyrażasz zgodę na nasze Zasady korzystania i Politykę prywatności oraz zgadzasz się na otrzymywanie naszych newsletterów i ofert promocyjnych.
Dodaj do Zachowanych
Zgłoś ogłoszenie
Przemysłowa, Prudnik, Prudnik, prudnicki
Podobne ogłoszenia, które mogą Cię zainteresować.
Działka Niemysłowice 900m2 (nr: 763/9376/OGS) z Prudnik, zobacz zdjęcie
Działka Niemysłowice 900m2 (nr: 763/9376/OGS)
85 000 zł
Do sprzedania działka budowlana, nieruchomości jeszcze nie jest zabudowana a objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oznaczona MN zabudowa jednorodzinna - położona w miejscowości Niemysłowice k/ Prudnika. Dostęp bezpośredni do mediów oraz do drogi publicznej. W okolicy nowa zabudowa jednorodzinna. Malownicza lokalizacja, doskonałe miejsce do życia pod budowę swojego domu. Działka ...