ATRAKCYJNA CENA!!! 

4 950 000 zł
Dodaj takie ogłoszenie!
  • Data dodania31/08/2020
  • Na sprzedaż przezAgencja
Do sprzedania teren w planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczony jako PRODUKCYJNO-USŁUGOWY. Działka ma kształt prostokąta o wymiarach 80x100 położona jest w odległości ok. 1km od autostrady A2. Działka ogrodzona ,zabudowana jest budynkiem produkcyjno-magazynowym z częścią biurową o powierzchni 410m2 i wysokość gónego magazynu wynosi 7m, ogrzewany nadmuchem ciepłego powietrza, prąd 3 fazowy, duże wrota. Na nieruchomości znajduje się również budynek 164m2 o wysokości 3,2m nieogrzewany z rampą , mogący służyć jako magazyn. Szczegółowy MPZP : 1. Tereny produkcyjno - usługowe 1P/U 7. Linie rozgraniczające terenu wyznaczone są wzdłuż granic działek nr . 1/9 , 1/10 ,1/11 . 8. 1, W terenie 1 P/U dopuszcza się podział na działki pod warunkiem dostosowania wielkości i kształtu działek do sposobu ich zagospodarowania oraz potrzeb związanych z funkcjonowaniem istniejących i projektowanych urządzeń i obiektów zgodnie z przepisami szczególnymi oraz zachowaniem co najmniej 20\"4 powierzchni biologicznie czynnej /bez zabudowy ,dojść ,dojazdów utwardzonych , umocowanych /dla każdej działki, 2. Wydzielane działki nie mogą tracić wartości użytkowych oraz winny mieć zapewnione odpowiednie dojazdy i dostęp do infrastruktury technicznej . 9. Plan dopuszcza wymianę , przebudowę ,przełożenie istniejącej infrastruktury technicznej w granicach własnej działki pod warunkiem uzgodnienia z zarządzającym siecią. 10. 1. Istniejące w terenie 1 P/U obiekty mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy do czasu docelowego zagospodarowania terenu pod zmieniane funkcje lub realizację urządzeń infrastruktury technicznej , komunikacji i ochrony środowiska . 2. nieprzekraczalne linie zabudowy w terenie 1 P/U dla nowych obiektów kubaturowych wyznacza się wzdłuż linii usytuowanej min. 5.Om od ogrodzenia całego terenu. Linie zabudowy dla poszczególnych działek zostaną ustalone na podstawie przepisów szczególnych w procesie otrzymywania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu , 3. Ogrodzenia sytuowane w liniach rozgraniczających dróg powinny być ażurowe w min. 25/2. Ogrodzenia pomiędzy działkami powinny być ażurowe w 100%, 4. Plan nakazuje ograniczenie wysokości zabudowy obiektów kubaturowych do 3 kondygnacji naziemnych , nie więcej niż 12o0m od poziomu terenu do kalenicy lub przy dachach płaskich do najwyższego punktu ścian zewnętrznych , Wysokość masztów oświetleniowych i telekomunikacyjnych nie powinna przekraczać 25.Om. 11. 1. Wszystkie inwestycję- w terenie 1 P/U należy traktować jako inwestycje mogące pogorszyć stan środowiska ,przy zachowaniu zasady ograniczenia uciążliwości do granic całego terenu 1 P/U , przy zastosowaniu środków technicznych zmniejszających uciążliwości oraz przy zastosowaniu rozwiązań przestrzennych w sposobie zagospodarowania działki / zieleni izolacyjnej w pasie terenu położonego pomiędzy ogrodzeniem a nieprzekraczalną linią zabudowy /. Zaleca się posadzenie wzdłuż ogrodzenia terenu 1 P/U rzędu drzew i żywopłotów. 2. W terenie 1 P/U zakazuje się lokowania funkcji chronionych i mieszkaniowych . 3. Plan nakazuje utrzymanie i ochronę przed zanieczyszczeniami istniejących zbiorników wodnych oraz ochronę istniejących zadrzewień . 4. Wszelka działalność usługowa i produkcyjna powodująca wprowadzenie do atmosfery substancji zanieczyszczających powietrze moży być prowadzona pod stałym nadzorem organów administracji państwowej . 5. Adaptacje ,przebudowy , modernizacje i budowa obiektów na cele produkcyjno - usługowe musi odbywać się równocześnie z realizacją lokalnych lub wiejskich sieci infrastruktury technicznej . 6. Zagospodarowanie terenów 1 P/U nie może powodować zanieczyszczenia wód gruntowych , gruntu w obszarze i na terenach przyległych . 7. Zagospodarowanie terenów 1 P/U winno być poprzedzone przebudową sieci drenarskich w uzgodnieniu z zarządzającym siecią . 12. 1. Bezpośrednią obsługę komunikacyjną terenó...

Ogłoszenie dodane za pomocą Trimo.pro
Klikając "Wyślij", wyrażasz zgodę na nasze Zasady korzystania i Politykę prywatności oraz zgadzasz się na otrzymywanie naszych newsletterów i ofert promocyjnych.
Dodaj do Zachowanych
Zgłoś ogłoszenie
Ożarów Mazowiecki, warszawski zachodni
Podobne ogłoszenia, które mogą Cię zainteresować.
DZIAŁKA+ HALE MAGAZYNOWE NA SPRZEDAŻ z Ożarów Mazowiecki, zobacz zdjęcie
DZIAŁKA+ HALE MAGAZYNOWE NA SPRZEDAŻ
5 700 000 zł
Nieruchomość zabudowana położona na działce o pow. całkowitej 8091 m2. Nieruchomość położona jest 1,2 km od granic Warszawy. Działka w kształcie prostokąta o wymiarach: długość ok 103 m, szerokość ok 79m.Teren w planie zagospodarowania przestrzennego ma status produkcyjno-usługowy. Zgodnie z obowiązującym planem teren przeznaczony jest do użytkowania, wymiany i modernizacji istniejących obiektów o ...
Działka Usługowo - Przemysł. Piotrkówek Mały z Ożarów Mazowiecki, zobacz zdjęcie
Działka Usługowo - Przemysł. Piotrkówek Mały
3 300 000 zł
Duża działka budowlana o powierzchni 9300 m z przeznaczeniem usługowo-produkcyjnym, położona w miejscowości Piotrkówek Mały w okolicach ulicy Strzykulskiej w gminie Ożarów Mazowiecki. Działka o przeznaczeniu usługowym z dostępem do drogi gminnej. Do ul Poznańskiej w Ożarowie tylko 1,7 km , do trasy S8 węzeł w Morach 5 km Miejsce ze względu na swoje położenie dobry dojazd do trasy S8, bezpośredni ...
ŚWIETNIE POŁOŻONY GRUNT INWESTYCYJNY 3 HA !!! z Ożarów Mazowiecki, zobacz zdjęcie
ŚWIETNIE POŁOŻONY GRUNT INWESTYCYJNY 3 HA !!!
12 000 000 zł
Świetna oferta dla inwestora z możliwością zabudowy obiektami usługowymi. Teren inwestycyjny położony w Duchnicach, w samym centrum dynamicznie rozwijającej się gminy Ożarów Mazowiecki. Wiodącą funkcją terenu na obszarze objętym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, jest funkcja usługowa i produkcyjna - 1UP - w tym produkcja rolnicza, a uzupełniająco funkcja mieszkaniowa. Daje to szerokie spekt ...
TEREN INWESTYCYJNY W ZNAKOMITEJ LOKALIZACJI!!!  z Ożarów Mazowiecki, zobacz zdjęcie
TEREN INWESTYCYJNY W ZNAKOMITEJ LOKALIZACJI!!!
2 499 000 zł
Działka o powierzchni 4068m2, o wymiarach szerokość 48m, długość 85m ,z dostępem do drogi gminnej, w pełni uzbrojona w media. W planie zagospodarowania położona w terenie oznaczonym 33MN/U. Przeznaczenie podstawowe w planie to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna / domy wolnostojące lub bliźniaki/ z dopuszczeniem usług nieuciążliwych służących ludności. Przeznaczenie towarzyszące to urządzenia bu ...
DLA DEWELOPERA sprzedam12działekha Myszczynul Graniczna dla dewelopera plan przestrzenny c 1600000zl z Ożarów Mazowiecki, zobacz zdjęcie
DLA DEWELOPERA sprzedam12działekha Myszczynul Graniczna dla dewelopera plan przestrzenny c 1600000zl
1 500 000 zł
Działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną 8 segmentów oraz 4 budynki blizniacze Na działce o normatywie 500m2 można wybudować budynek mieszkalnej jednorodzinnej-jeden segment bliźniaka. Można spróbować i skorzystać z obniżenia powierzchni działki o 10%. dopuszczenie budowy w ostrej granicy a) o ile inne przepisy planu nie stanowią inaczej, dopuszcza się sytuowanie zabudowy pr ...
Działka inwestycyjna. Super lokalizacja pod W-wą! z Ożarów Mazowiecki, zobacz zdjęcie
Działka inwestycyjna. Super lokalizacja pod W-wą!
2 537 500 zł
Działka przy trasie wylotowej z Warszawy w kierunku na Poznań w Ołtarzewie, gmina Ożarów Mazowiecki (ok. 20.500 mieszkańców sąsiadujące miasta: Warszawa, Stare Babice, Błonie, Pruszków, Piastów) województwo mazowieckie, powiat warszawski zachodni. Bezpośrednio przy trasie wylotowej z Warszawy na Poznań, droga krajowa nr 92, szerokość 35,5 m, ok 278 m w głąb. Wszystkie media oprócz kanalizacji (są ...
KONOTOPA, działka 8622 m2, usługowa, pod magazyn z Ożarów Mazowiecki, zobacz zdjęcie
KONOTOPA, działka 8622 m2, usługowa, pod magazyn
3 440 000 zł
Obsługą transakcji zajmuje się pośrednik geodeta z 25-letnim doświadczeniem w branży nieruchomości. Oferujemy do sprzedaży działkę budowlaną o powierzchni 8622 m2, położoną na terenie gminy Ożarów Mazowiecki w Konotopie. Dojazd możliwy z dwóch stron - asfalt lub droga utwardzona od strony Autostrady A2. W sąsiedztwie zabudowa mieszana. Działka w kształcie prostokąta o wymiarach 12x228,5x4 ...
Więcej ogłoszeń