Kompleks działek budowlanych na 30 domów 

5 562 000 zł
Dodaj takie ogłoszenie!
  • Data dodania31/08/2020
  • Na sprzedaż przezAgencja
Działki budowlane w uroczym, cichym , spokojnym miejscu z pełną infrastrukturą dojazdową i ze wszystkimi mediami. 800m od przystanku autobusowego ZTM. 10km od stacji Merto Młociny z koncepcją zabuidowy na 30 domów dwulokalowych o pow. ok. 160m2 każdy w otulinie Puszczy Kampinoskiej objęte MPZP który przewiduje : 1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, b) uzupełniające: zabudowa usługowa w zakresie usług nieuciążliwych; 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: a) budynki mieszkalne w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej, b) budynki usługowe w zabudowie wolnostojącej lub jako lokale usługowe wbudowane w budynki mieszkalne jednorodzinne, c) budynki garażowe i gospodarcze wolnostojące, wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego, usługowego, mieszkalno-usługowego; 3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem MN o numerach od 1 do 11 położone są w granicach otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego i w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowiązują ustalenia zawarte w 7 ust. 2; 4) dla fragmentu terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego symbolem MN-10, znajdującego się w strefie od granicy głównego kompleksu Kampinoskiego Parku Narodowego, obowiązują ustalenia zawarte w 6 pkt 2 lit. c oraz w 11 pkt 1; 5) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: a) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej w granicach działki budowlanej minimalnie 70% powierzchni działki budowlanej, b) wskaźnik powierzchni zabudowy w granicach działki budowlanej maksymalnie 20% powierzchni działki budowlanej, c) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w granicach działki budowlanej - 0,6, d) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy w granicach działki budowlanej 0,05, e) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego, usługowego, mieszkalno-usługowego 11 m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne oraz poddasze użytkowe, f) maksymalna wysokość wolnostojącego budynku garażowego, gospodarczego 6 m, maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna, g) maksymalna wysokość: budowli, obiektów małej architektury 11 m, h) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, i) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachu od 20º do 45º, przy czym główne połacie dachu muszą posiadać jednakowy spadek; 6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: a) minimalna powierzchnia działki: - 1200 m2 dla budynków wolnostojących, - 800 m2 dla budynków w zabudowie bliźniaczej lub dla działek podłączonych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, b) minimalna szerokość frontu działki: - 20 m dla budynków wolnostojących, - 10 m dla budynków w zabudowie bliźniaczej; Działki mają pow. całkowitą 800m2 , ale 150m2 przeznaczone jest na drogę dojazdową do działki . Jedna z działek jest zarezerwowana . Zapraszam na prezentację . EKSTRA OFERTY NA STRONIE LIDERHAUS Informacje zamieszczone na stronie nie stanowią oferty, a jedynie mają charakter reklamowy i poglądowy. Informacje te są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).

Numer oferty w biurze: 3948/2145/OGS
Lokalizacja: Mazowieckie, Warszawski zachodni, Łomianki
Powierzchnia: 13905

Ogłoszenie dodane za pomocą Trimo.pro
Klikając "Wyślij", wyrażasz zgodę na nasze Zasady korzystania i Politykę prywatności oraz zgadzasz się na otrzymywanie naszych newsletterów i ofert promocyjnych.
Dodaj do Zachowanych
Zgłoś ogłoszenie
Sadowa, Łomianki, warszawski zachodni