Podobne ogłoszenia, które mogą Cię zainteresować.
Działka inwestycyjna w Gryfowie! z Gryfów Śląski, zobacz zdjęcie
Działka inwestycyjna w Gryfowie!
890 955 zł
Szukacie Państwo dużej działki, którą planujecie zagospodarować inwestycyjnie? Ważny jest dobry dojazd i komunikacja z miastami? Zapraszam do zapoznania się z nową ofertą sprzedaży działki inwestycyjnej w miejscowości Gryfów Śląski! Prezentowana nieruchomość jest idealną propozycją dla inwestora który zamierza prowadzić działalność usługową lub magazynową. Działka dzięki swojej lokalizacji stwarz ...
Działka budowlana w Olszynie na sprzedaż 7700 m2 z Gryfów Śląski, zobacz zdjęcie
Działka budowlana w Olszynie na sprzedaż 7700 m2
229 000 zł
Do sprzedaży atrakcyjna działka budowlana o powierzchni 7700 metrów2.W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 4MN, oznacza to zabudowa jednorodzinna do 70% powierzchni działki. Uzupełnienie to teren pod działalność usługową, rzemieślniczą, wytwórczą.Gmina Olszyna, powiat lubański, województwo dolnośląskie.Miejsce bardzo ładne, dobrze nasłonecznione, ciche ...
1, 37 HA W GRYFOWIE ŚL. POD RUCH TURYSTYCZNY z Gryfów Śląski, zobacz zdjęcie
1, 37 HA W GRYFOWIE ŚL. POD RUCH TURYSTYCZNY
479 745 zł
Polecam do sprzedaży działkę gruntu położoną w Gryfowie Śląskim, bezpośrednio przy drodze krajowej nr 30 Jelenia Góra - Zgorzelec. Działka ma powierzchnię 1,3707 ha i w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego ujęta jest pod usługi związane z obsługą ruchu turystycznego (stacja benzynowa, hotel, motel, restauracja, handel lub inne). Grunt uzbrojony jest w następujące media: ...
Ostatnia działka budowlana w tej części Wieży z Gryfów Śląski, zobacz zdjęcie
Ostatnia działka budowlana w tej części Wieży
93 000 zł
Prezentujemy Państwu na sprzedaż działkę budowlaną o powierzchni 1000 m2 w miejscowości Wieża. Na planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem M2 - mieszkalna jednorodzinna.Działka płaska, bardzo dobrze nasłoneczniona. Media to prąd-woda-kanalizacja-gaz znajdujące się w drodze. Dojazd drogą asfaltową.Działka znajduje się kilkaset metrów od centrum Gryfowa Śląskiego oraz 2 km od Jezior ...
Działka Rząsiny 466200m2 (nr: 31653/3877/OGS) z Gryfów Śląski, zobacz zdjęcie
Działka Rząsiny 466200m2 (nr: 31653/3877/OGS)
1 864 800 zł
Cztery działki rolne o łącznej pow. 46,62 ha, położone we wsi Rząsiny, gm. Gryfów Śląski. Działki położone w jednym kompleksie, oddzielone drogami polnymi, w sąsiedztwie gruntów rolnych i lasu. Dojazd drogą asfaltową oraz polną. Klasa: RIII a,b - 9,50 ha, RIV a,b - 21,70 ha, RV - 5,11 ha, ŁIV,V - 9,10 ha. Więcej ofert znajdziesz na naszej stronie www.polnoc.pl Niniejsze ogłoszenie ...
Więcej ogłoszeń

Grunt rolny, Sędziszów, gm. Mirsk, licytacja 

41 250 zł
Dodaj takie ogłoszenie!
  • Data dodania28/07/2020

I Co 99/19
O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,

że w dniu 10 września 2020 r. o godz.12:30
w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rębiszów, gm. Mirsk, działka ewidencyjna nr 16/2. Nieruchomość położona jest w północno-zachodniej części wsi Rębiszów, na obrzeżach wsi, w części Rębiszów Dolny. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej (dz. nr 22 dr), do której przylega jednym dłuższym bokiem. Zgodnie z ewidencją gruntów działka oznaczona jest symbolem klasoużytku RIVa i RIVb - grunty orne. W sąsiedztwie nie występują zagrożenia środowiskowe ani czynniki uciążliwe. Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej nr 16/2 o powierzchni 0,4467 ha. Kształt działki jest w większości regularny, mocno wydłużonego prostokąta, ukształtowanie terenu płaskie, nasłonecznienie dobre. Teren jest nieogrodzony i niezagospodarowany, porośnięty trawą i zakrzaczony. W południowej części działki posadowiony jest słup energetyczny betonowy dwunożny, a nad samą działką przebiega linia energetyczna. Zgodnie z mapą zasadniczą nieruchomość nie jest uzbrojona, a na sąsiedniej działce zabudowanej dostępna jest sieć energii elektrycznej. Dla terenu, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 18 października 2018r. Nr XLVIII/436/2018 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mirsk, działka nr 16/2 położona jest na terenie oznaczonym symbolem studium MP, KDl - 112731D, R- tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej oraz usług i produkcji niekolidujących z funkcją mieszkaniową (ok.2800m2), droga lokalna, tereny rolnicze (ok.1600m2). Przez obszar działki przebiega linia elektroenergetyczna średniego napięcia. Jest to także strefa ograniczeń w zabudowie i zagospodarowaniu terenu, obszar NATURA 2000 "Łąki Gór i Pogórza Izerskiego" PLH020102.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00029679/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 55 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 41 250,00 zł.

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj.5500,00 zł, w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie zlożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim
Małgorzata Powalska -Graba