Działka Warszawa Białołęka 10000m2 (nr: 2699/2145/OGS) 

9 000 000 zł
Dodaj takie ogłoszenie!
  • Data dodania13/11/2020
  • Na sprzedaż przezAgencja
Działka budowlana przy lesie z MPZP , pod 25 segmentów na 1ha do 2,5 kondygnacji ,obowiązuje nakaz zachowania min. 60% pow. biologicznie czynnej dla każdej działki brutto w bilansie terenu podległego temu nakazowi (na terenie wskazanym na rysunku planu), Jako podstawowe przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN ustala się mieszkalnictwo jednorodzinne o wysokiej i średniej intensywności o docelowej gęstości do 25 domków/ha oraz wys. min. 1,5 i max. 2,5 kondygnacji. 2. Jako przeznaczenie podstawowe równorzędne na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, mieszkalnictwo wielorodzinne, dla którego ustalenia zawarte są w 8. 3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się: 1) mieszkalnictwo zbiorowe - pensjonatowe, 2) usługi nieuciąŜliwe I i II stopnia obsługi w formie wbudowanej i wolno stojącej z zachowaniem ustaleń zawartych w 10, 3) urządzenia infrastruktury komunikacyjnej w formie małych parkingów osiedlowych do 20 stanowisk, 4) urządzenia infrastruktury technicznej np. stacje trafo, 5) zieleń urządzoną oraz lokalne urządzenia sportu i rekreacji. 4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia: 1) adaptacja istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej połoŜonej poza obszarami przeznaczonymi docelowo pod komunikację z moŜliwością jej modernizacji, rozbudowy lub wymiany, 2) do czasu uzbrojenia terenu w sieć wod.-kan. dopuszcza się jedynie realizację pojedynczych budynków mieszkalnych wolno stojących lub połówki bliźniaka na działce o pow. min. 500m2 , realizacja więcej niŜ jednego budynku wymaga uzgodnienia z Wydz. Ochrony Środowiska Urzędu Gminy W-wa-Białołęka, 3) przed uzbrojeniem terenu w sieć wodociągową i kanalizacyjną obowiązuje zakaz realizacji zabudowy zorganizowanej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnej, 4) dopuszcza się realizację nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnej pod warunkiem jej jednoczesnego podłączenia do ogólnomiejskiej, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 5) przy uzbrojeniu terenu w ogólnomiejską sieć wod.-kan. ustala się następujące minimalne pow. działek: a) dla zabudowy wolno stojącej - 400m2 , b) dla zabudowy bliźniaczej - 250m2 , c) dla zabudowy szeregowej i atrialnej - 150m2 , 6) obowiązuje nakaz zachowania min. 60% pow. biologicznie czynnej dla kaŜdej działki brutto w bilansie terenu podległego temu nakazowi (na terenie wskazanym na rysunku planu), 7) dopuszcza się realizację wolno stojących budynków gospodarczych i garaŜowych o powierzchni uŜytkowej do 50m2 (dot. budynku gospodarczego z garaŜem na 2 samochody), 8) obowiązuje nakaz, aby obiekty sytuowane wzdłuŜ ul. Światowida, Modlińskiej i skrzyŜowania proj. Traktu Nadwiślańskiego z Modlińską z uwagi na eksponowaną lokalizację odznaczały się wysokim poziomem architektonicznym, 9) nakaz podłączenia istniejącej zabudowy do sieci wod.-kan. w momencie realizacji tych sieci, 10) nieprzekraczalną linię zabudowy ustala się w następujących minimalnych odległościach: a) od linii rozgraniczających ulic - 5m, b) od granicy terenów leśnych Ls - 15m, c) od pomników przyrody - 15m, 11) miejsca postojowo-garaŜowe dla zabudowy mieszkaniowej naleŜy przewidzieć na terenie działek własnych wg wskaźnika 2-3 mp/1 domek, 12) dla terenów znajdujących się w strefach uciąŜliwości od tras komunikacyjnych obowiązują ustalenia zawarte w 15, 13) dla terenów wzdłuŜ Rowu Winnickiego obowiązują ustalenia zawarte w 16. 5. W przypadku gdy na terenach wyznaczonych do zabudowy nie istnieje podział na działki oraz odpowiadający mu układ dróg dojazdowych, Inwestor zobowiązany jest do przedstawienia koncepcji zagospodarowania terenu z propozycją obsługi komunikacyjnej. 6. Dopuszcza się realizację na tym samym obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy, o której mowa w ust. 2 pod warunkiem ich wł...

Ogłoszenie dodane za pomocą Trimo.pro
Klikając "Wyślij", wyrażasz zgodę na nasze Zasady korzystania i Politykę prywatności oraz zgadzasz się na otrzymywanie naszych newsletterów i ofert promocyjnych.
Dodaj do Zachowanych
Zgłoś ogłoszenie
Białołęka, Warszawa
Podobne ogłoszenia, które mogą Cię zainteresować.
Działka Usługowa za 310zł / m2 na Białołęce z Białołęka, zobacz zdjęcie
Działka Usługowa za 310zł / m2 na Białołęce
2 622 910 zł
Działka usługowa położona na Białołęce. Do nieruchomości prowadzi droga asfaltowa. Media takie jak energia elektryczna oraz gaz w drodze przy działce, przyłącze wody oddalone ok. 300m. Na danym terenie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Nieruchomość posadowiona na terenie elementarnym oznaczonym (UT): 1) Dla obszarów usługowo - technicznych [UT] ustala się następujące obow ...
Dziąłka inwestycyjna Żerań rejon Myśliborskiej z Białołęka, zobacz zdjęcie
Dziąłka inwestycyjna Żerań rejon Myśliborskiej
9 825 300 zł
Obsługą transakcji zajmuje się pośrednik geodeta z 25-letnim doświadczeniem w branży nieruchomości Oferujemy do sprzedaży działkę inwestycyjną częściowo pod budownictwo wielorodzinne i niskie (do 5-tego piętra) lub usługi nieuciążliwe. Uregulowany status prawny. łącznej powierzchni 10.917 m2 Lokalizacja: Warszawa (gmina Białołęka - Żerań ) - rejon / Myśliborska Bliskość mostu Północnego, ...
Działka budowlana na bliskiej Białołęce z Białołęka, zobacz zdjęcie
Działka budowlana na bliskiej Białołęce
639 000 zł
1000 m2 działka budowlana, Białołęka.Wymiary działki front 27m x 37m głębokość. Na działce prąd, woda, gaz.Dopuszczalne przeznaczenie-zabudowa pensjonatowa, urządzenia infrastruktury technicznej itp. Okolica cicha i spokojna.Na terenie plan ustala :1) nieprzekraczalną wysokość zabudowy: dla noworealizowanych obiektów usługowych i mieszkaniowych wielorodzinnych do 12m od poziomu terenu, dla budynkó ...
POD BLIŹNIAK z Białołęka, zobacz zdjęcie
POD BLIŹNIAK
815 000 zł
DZIAŁKA POD BLIŹNIAK LUB DOM WOLNOSTOJĄCY.Znakomita lokalizacja. Spokojna, cicha i zielona okolica. Białołęka Szamocin, niedaleko ul. Płochocińskiej. W otoczeniu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka w drugiej linii zabudowy. Media: prąd, wodociąg, gaz w ulicy przy działce. BRAK KANALIZACJI MIEJSKIEJ.Działka o nieregularnym kształcie. Sześciobok o wymiarach boków ok.: 6,5m, 63m, 57m, 20m, 6 ...
Działka Warszawa Białołęka 1613m2 (nr: SOL-GS-55694-21) z Białołęka, zobacz zdjęcie
Działka Warszawa Białołęka 1613m2 (nr: SOL-GS-55694-21)
1 935 600 zł
PZP: 1. Na terenach przeznaczonych pod zabudowę usługowo - mieszkaniową, oznaczonych na rysunku planu symbolem UM ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: usługi publiczne i komercyjne o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym oraz zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna. 2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia: 1) dopuszcza się możliwość przebudo ...
Warszawa Białołęka ul.Kobiałka działka 1400m2 z Białołęka, zobacz zdjęcie
Warszawa Białołęka ul.Kobiałka działka 1400m2
Proszę o kontakt
Na sprzedaż działka budowlana o pow. 1400m2, media przy działce w drodze. Działka położona przy ulicy asfaltowej z chodnikiem i nowym oświetleniem. Idealna na budowę domu lub bliźniaka, wjazd od strony wschodniej. Bardzo spokojna i bezpieczna okolica, otoczenie rezydencji i nowych domów jednorodzinnych. Prąd, gaz miejski, wodociąg przy działce. Działka posiada plan zagospodarowania przestrze ...
Białołęka ul. Mochtyńska 1248m2 MPZP pod bliźniak z Białołęka, zobacz zdjęcie
Białołęka ul. Mochtyńska 1248m2 MPZP pod bliźniak
561 600 zł
Do sprzedania działka budowlana (71/16, 248/2 obr. -4-16-05, w kształcie prostokąta o wymiarach orientacyjnych 30m x 39m.Powierzchnia 1248m2.Idealna pod zabudowę bliźniaczą lub dom wolnostojący. Działka w cichym punkcie zielonej części Białołęki - Kobiałki przy ul. Mochtyńskiej, około 250m od apteki i przedszkola publicznego oraz asfaltowej drogi z chodnikiem.Położona wśród nowej zabudowy - dookoł ...
Więcej ogłoszeń